Spel over Ongewenste Omgangsvormen

Behalve een versie van Dilemmax over integriteit voor nieuwe medewerkers, gebruikt de Provincie Zuid-Holland sinds kort ook een versie van dit integriteitsspel waarin dilemma’s aangaande (on)gewenste omgangsvormen centraal staan. Inmiddels zijn de dilemma’s die wij voor dit bijzondere spel verzamelden in verschillende settings besproken. Naar verwachting zal het spel regelmatig gebruikt worden om met elkaar van gedachten te wisselen over (on)gewenst gedrag op het werk, mede omdat de Provincie Zuid-Holland dit onderwerp nadrukkelijk heeft opgenomen in de gedragscode voor de medewerkers van de provincie.

Integrale integriteit

Morals at Work ontwikkelde de afgelopen maanden een nieuw trainingsprogramma om integer gedrag en bestaand integriteitsbeleid in organisaties te versterken. Aanleiding en inspiratie hiervoor vormden de ‘Brandbrief Integriteit’ die eind april door een groot aantal wetenschappers aan de 2e Kamer werd gestuurd, en de ’Signalenkaart betrouwbare overheid’ die tezelfdertijd werd verspreid door de Rijksrecherche. Het leek ons zinvol om de ietwat abstracte inhoud van deze documenten te gebruiken voor praktijkgerichte trainingen en workshops. Bekijk hier het aanbod dat we ontwikkelden.

Dilemmax voor Lieven de Key

Voor de tweede keer verlengde woonstichting Lieven de Key uit Amsterdam het contract met Morals at Work om onze integriteitsspellen te kunnen blijven gebruiken. Voor de tweede keer ook werden doelgroepen en spelversies aangepast. Deze keer maakten we vier versies van het kaartspel Dilemmax op maat. Een versie voor medewerkers, eentje voor leidinggevenden, eentje over privacy en een versie over inclusie en discriminatie. Een bijzondere eis van de opdrachtgever was dat we geen enkel dilemma twee keer mochten gebruiken. Een eenvoudige rekensom maakt duidelijk dat we daardoor inmiddels meer dan honderdveertig verschillende dilemma’s in onze integriteitsspellen voor woningcorporaties kunnen gebruiken. Wil je weten of jouw woonstichting daar ook iets aan heeft, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Dilemmax voor gemeenteraad Velsen

De gemeenteraad van Velsen wil een integere raad zijn die rechtvaardig en open is. De nieuwe gemeenteraad werkt daarom hard aan de actualisering van het integriteitsbeleid, met o.a. aandacht voor de gedragscode, een meldpunt integriteit, de rol van vertrouwenspersonen, (on)gewenste omgangsvormen, het herkennen van belangenverstrengeling en samenwerking in de regio. Om de vele werkzaamheden die hiermee samenhangen richting en inhoud te geven werd een regiegroep ingesteld. Deze heeft aan Morals at Work gevraagd om een spelsessie te verzorgen waar genoemde onderwerpen aan de orde konden komen. De sessie vond plaats op een zonnig terras in het buitengebied van Velsen en liet een aanzienlijke dynamiek tussen de raadsleden zien. De betrokken raadsleden spraken met grote betrokkenheid over de voorgelegde dilemma’s en toonde zich niet snel tevreden met een gemakkelijk antwoord. Begrijpelijk als je open en rechtvaardig wilt zijn. Wil jullie gemeenteraad ook in dialoog over integriteit, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Mores voor studenten Geneeskunde

Vorig jaar gebruikte de Universiteit van Utrecht een bijzondere versie van het spel Mores tijdens het introductieprogramma voor nieuwe studenten aan de Faculteit Geneeskunde. Met ingang van het studiejaar 2022/2023 is het spel Mores ook beschikbaar voor tweedejaars studenten. De nieuwe studenten en de spelgroepen met studenten uit het tweede jaar worden begeleid door ouderejaars, ofwel buddy’s. Op onze vraag naar de ervaringen met Mores liet onze opdrachtgever Madelon Gijzel weten: “Alles verliep naar wens. Het beviel erg goed om Mores op deze manier in te zetten voor de mentoren en buddy’s, en voor de deelnemers van het KICK Start programma. De reacties waren positief! Ook van collega’s die hielpen in het begeleiden van het spel hoorden we dat ze het een mooie tool vonden om op een concrete wijze met deze thema’s aan de slag te gaan. Technisch verliep alles goed en ook in de begeleiding ging het prima. Inhoudelijk hebben we wat feedback van studenten gekregen op enkele van de dilemma’s, dus het is wel interessant om binnenkort nog een keer naar de inhoud te kijken en te kijken welke dilemma’s we bijv. wat anders zouden willen verwoorden.”

Rechtbank Noord-Holland speelt Dilemmax

Eind juni verzorgden we in een voormalige rijstpellerij aan de Zaan een sessie met een op maat gemaakte versie van het kaartspel Dilemmax voor staf en ondersteuning van de Rechtbank Noord-Holland. Nadat de ca. 40 deelnemers in detail waren geïnformeerd over het nieuwe integriteitsbeleid van de rechtbank, was het tijd om de weerbarstige praktijk aan de hand van dilemma’s te bespreken met elkaar. Gevraagd naar een waardering van onze inbreng liet opdrachtgever ons weten: “Het spel is heel goed bevallen. Iedereen vond het een leuke en ontspannende manier om met elkaar van gedachten te wisselen over integriteitskwesties en hoe daar mee om te gaan.” Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de mogelijkheid om onze spellen te gebruiken op jullie Rechtbank.