Cultuur, gedrag en leiderschap

geplaatst op 11 september 2019

Logo Adrz

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes is bezig plannen te maken voor de wat langere termijn. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het leiderschap, het gedrag en de cultuur dat die plannen helpt mogelijk maken. Morals at Work werd gevraagd on daarvoor een spel te maken. Na een pilot begin juli, speelden op 10 sept. jl. meer dan zestig leidinggevenden van het ADRZ een speciale editie van het kaartspel Dilemmax. Tijdens de plenaire nabespreking van de spelsessie werd niet alleen gevraagd naar tips en suggesties, maar ook of zij Dilemmax in hun eigen teams willen gebruiken om het gesprek over het ADRZ te ondersteunen. Bijna unaniem werd die vraag bij handopsteken met ja beantwoord. Wordt vervolgd.