Dilemmax in de OR

geplaatst op 7 november 2017

logo Reclassering

Bureau Integriteit (BING) heeft eind oktober, in opdracht van de voorzitter van de Ondernemingsraad van de Reclassering Nederland in een middagsessie aandacht besteed aan het onderwerp integriteit. Na een korte introductie op het onderwerp integriteit hebben de leden van de OR in twee groepen onze speciale editie van het spel Dilemmax voor de OR gespeeld. In het Arresthuis in Roermond, hebben zij zich gebogen over de verschillende dilemma’s waar zij in de uitvoering van hun OR-taak mee te maken kunnen krijgen. De deelnemers vonden het een leuke en interactieve manier om dilemma’s voor hun functie als OR-lid te bespreken en gaven in hun feedback aan dat zij door het spelen van het spel een bredere kijk op het onderwerp integriteit hebben gekregen. Wil je met jullie OR ook eens diepgaand stilstaan bij de betekenis van integriteit in je werk, neem dan contact met ons op, of met Bureau Integriteit.