Dilemmax voor gemeenteraad Velsen

geplaatst op 15 september 2022

De gemeenteraad van Velsen wil een integere raad zijn die rechtvaardig en open is. De nieuwe gemeenteraad werkt daarom hard aan de actualisering van het integriteitsbeleid, met o.a. aandacht voor de gedragscode, een meldpunt integriteit, de rol van vertrouwenspersonen, (on)gewenste omgangsvormen, het herkennen van belangenverstrengeling en samenwerking in de regio. Om de vele werkzaamheden die hiermee samenhangen richting en inhoud te geven werd een regiegroep ingesteld. Deze heeft aan Morals at Work gevraagd om een spelsessie te verzorgen waar genoemde onderwerpen aan de orde konden komen. De sessie vond plaats op een zonnig terras in het buitengebied van Velsen en liet een aanzienlijke dynamiek tussen de raadsleden zien. De betrokken raadsleden spraken met grote betrokkenheid over de voorgelegde dilemma’s en toonde zich niet snel tevreden met een gemakkelijk antwoord. Begrijpelijk als je open en rechtvaardig wilt zijn. Wil jullie gemeenteraad ook in dialoog over integriteit, neem dan contact met ons op voor meer informatie.