Dilemmax voor Zuyderland Zorg

geplaatst op 10 februari 2024

Afgelopen week speelden de ca. 80 leidinggevenden van Zuyderland Zorg een op maat gemaakte versie van het integriteitspel Dilemmax o.l.v. een sessieleider van Morals at Work. Door het spelen van dit dilemmaspel wilden zij tijdens de studiedag aandacht besteden aan het goede gesprek over dilemma’s in het werk. Na een korte introductie op het spel en bijzondere aandacht voor ethisch leiderschap speelden de deelnemers het spel op de hoofdvestiging in Sittard. Verspreid over een tiental ruimtes en onder begeleiding van vooraf geïnstrueerde interne spelbegeleiders werden de dilemma’s met elkaa5r besproken. Het gebruik van onbeschreven spelkaarten maakte het mogelijk om opmerkelijke zaken en gebeurtenissen die aan de orde kwamen te noteren. Deze notities werden tijdens de plenaire terugkoppeling met elkaar gedeeld. Op deze manier informeerden de verschillende spelgroepen elkaar over lastige zaken die werden besproken, over welke onderwerpen onduidelijkheid bestaat hoe te handelen en welke issues nadere aandacht behoeven. Tijdens de afsluitende terugblik op de spelsessie werd geconcludeerd dat het goed zou zijn als Dilemmax voor alle medewerkers beschikbaar komt en dat de leidinggevenden met hen in gesprek gaan over dilemma’s die zij in hun werk tegenkomen.