Workshop Ethisch Leiderschap | Dienstbaar en eerlijk

Sorry, this entry is only available in Nederlands.

Vragen die in deze dialoogmap aan de orde komen zijn onder meer: Hoe organiseren wij tegenspraak? Hoe betrekken wij medewerkers bij ons integriteitsbeleid? Wanneer laten wij van ons horen over integriteitsincidenten in de oranisatie? Wat doen wij aan gezamenlijke reflectie? Hoe belonen wij ethisch leiderschap? Nadat de dialoogmap is doorlopen en de casussen werden besproken worden de belangrijkste verbeterpunten benoemd, wordt het eigenaarschap belegd en spreken de deelnemers met elkaar af wat vanaf de volgende dag anders gedaan zal worden. De sessiebegeleider maakt hiervan aantekeningen die kort na de bijeenkomst met de deelnemers gedeeld worden.

Definitieve carrousel volgt

In het kort

  • In gesprek over voorbeeldgedrag
  • Reflectie op de eigen zichtbaarheid
  • Afspraken over communicatie
  • Feedback op effectiviteit
  • Evaluatie van casuistiek
  • Inventarisatie van verbeterpunten
  • Duur ca. 2.5 uur

Success stories


Also see