Training Morele competenties | Werk aan je morele strategie

Sorry, this entry is only available in Nederlands.

Vanwege de verschillen in taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het werk, onderscheiden we bij morele competenties verschillende niveaus. Zo wordt van een leidinggevende of bestuurder onder meer verwacht dat hij/zij anderen aanspreekt op (on) ethisch gedrag; respect en openheid stimuleert in de omgang met andere meningen; eerlijk en betrouwbaar is; een integere cultuur stimuleert; bereid is om fouten te erkennen en andere leiders uitdaagt om ook de omhelsde waarden na te volgen.

Deze opsomming is niet volledig, maar geeft wel een goed beeld van de vaardigheden en bekwaamheden die in deze training aan de orde komen en verder ontwikkeld worden. Er worden praktijkvoorbeelden en dilemma’s gebruikt om de deelnemers aan te zetten over hun eigen morele competentie na te denken. Tevens worden situatiebeschrijvingen benut om de deelnemers het gewenste gedrag te laten oefenen. De trainingen worden afgesloten met een evaluatie en indien gewenst met aanbevelingen voor een vervolg.

In het kort

  • Voor- en nadelen van jouw morele oriëntatie
  • Succesfactoren voor integer handelen
  • Ontwikkel jouw morele competenties
  • Luister naar de vooroordelen van anderen
  • Bepaal de morele strategie die bij jou past
  • Duur ca. 2.5 uur

Success stories


Also see