Workshop Beleid, proces en regie | Incidenten vermijden

Sorry, this entry is only available in Nederlands.

Onduidelijkheid in de uitwerking van het integriteitsbeleid kan leiden tot een situatie van willekeur en subjectiviteit bij medewerkers. Daarom wordt in deze workshop nagegaan of een verbetering van preventie, melding en handhaving nodig is. Op basis hiervan wordt ook onderzocht of medewerkers voor onnodige risico’s en verleidingen gesteld worden doordat zij onvoldoende eenduidige richting en sturing krijgen ten aanzien van de door hen te vervullen taken. Tenslotte wordt invulling gegeven aan de hiaten die werden geconstateerd en worden afspraken gemaakt om de benodigde protocollen en procesinrichting te verbeteren.

Definitieve carrousel volgt

In het kort

  • Check op volledigheid protocollen
  • Controle processtappen
  • Afstemming regie bij incidenten
  • Vaststellen sturingsvragen
  • Inventarisatie van verbeterpunten
  • Afspraken invoeren verbeteringen
  • Duur ca. 2.5 uur

Success stories


Also see