Training gespreksleiding Grenzeloos Samenwerken

geplaatst op 21 juni 2023

Het programma Grenzeloos Samenwerken is het rijksbrede programma voor opgavegericht samenwerken. Het programma zet leerinterventies, kennis en expertise in die de beweging naar opgavegericht samenwerken versnellen en versterken, en die de bewustwording vergroten over wat daarvoor nodig is.

Onderdeel van Grenzeloos Samenwerken is het programma Dialoog & Ethiek dat sinds 2021 werkt aan een open en veilige gesprekscultuur waarin ethische reflectie een vaste praktijk mag zijn. Om medewerkers van het Rijk de gelegenheid te geven om zich te bekwamen als gespreksleider heeft het programma leveranciers van trainingen op dit gebied gevraagd om hun aanbod toegankelijk te maken op de website van het programma. Sinds afgelopen vrijdag staat dit aanbod, waaronder ook dat van Morals at Work, online. Klik hier om het aanbod te bekijken dat werd samengebracht om gespreksleiders van het Rijk te trainen zodat zij de dialoog over integriteit, inclusie en ongewenste omgangsvormen op het werk kunnen faciliteren en stimuleren.