Hoogheemraadschap van Delfland speelt Justum

geplaatst op 24 februari 2022

De verenigde vergadering (VV) van het hoogheemraadschap van Delfland heeft vorige week met veel plezier het integriteitsspel Justum gespeeld. Ruim 40 VV-leden, plaatsvervangend commissieleden en directieleden zijn in kleine groepen online het gesprek aangegaan. Voorafgaand zijn de dilemma’s in het spel in samenspraak verder toegespitst op de specifieke context van het hoogheemraadschap. De spelvorm van Justum zorgde voor goede gesprekken en werd gewaardeerd door de VV-leden. Tijdens de nabespreking van de spelsessies werd door de deelnemers geopperd om een kaartspelvariant met dezelfde dilemma’s nog eens in de fracties met elkaar te spelen. Dus wie weet krijgt deze avond nog een vervolg.