Klantervaringen van de Enexis Groep

geplaatst op 6 december 2017

Klantervaringen van de Enexis Groep

Alle 4500 medewerkers van Enexis Groep hebben in 2016 en begin 2017, onder begeleiding van een interne facilitator, een dilemmaworkshop gevolgd; waarin zij ons integriteitspel Dilemmax speelden. Nu de workshops achter de rug zijn, vragen we de opdrachtgever naar de ervaringen met het spel Dilemmax. We hebben afgesproken met Petra Broekhuijsen, op het hoofdkantoor van Enexis Groep in Den Bosch. Petra vervult de functie van Manager Integriteit en heeft samen met een aantal collega’s de workshops georganiseerd.

Waarom besteedt Enexis zoveel aandacht aan integriteit?
“Enexis heeft als netbeheerder een maatschappelijke rol. Bij een dergelijke rol hoort dat je ervoor zorgt dat alle medewerkers goed en netjes met de beschikbare middelen omgaan. Een integere reputatie is immers van onschatbare waarde.”

Wat hebben jullie gedaan om iedereen erbij te betrekken?
“We zijn boven in de organisatie begonnen. De directie en de directieteams hebben als eerste de dilemmaworkshop gevolgd. Daarna was de lijn eronder aan de beurt. Dat betekent dat alle managers de workshop twee keer hebben mee gemaakt, een keer als deelnemer en een keer als (team)manager. Door van bovenaf het belang van de workshop te benadrukken, krijgt iedereen een duidelijk signaal dat het onderwerp integriteit bij Enexis echt belangrijk is. Iedereen in de organisatie kreeg gelegenheid om met elkaar te praten over lastige ervaringen, waar je in je dagelijkse werk niet zo makkelijk over praat met elkaar.”

Hoe verliepen de workshops?
”De workshop begon met een kort filmpje, waarin een aantal directieleden vertellen hoe belangrijk zij het onderwerp integriteit vinden. Daarmee verantwoordden zij ook het tijdbeslag van twee uur dat voor de workshop uitgetrokken werd. In tijden van bezuinigingen is het belangrijk om dat uit te leggen. Vervolgens deed de facilitator met het team de gedragswijzerquiz. De gedragswijzer is een soort van gedragscode voor de medewerkers van Enexis. Na de quiz ging het team aan de slag met Dilemmax.”

Wat was de rol van de facilitators?
“De rol van de ruim zestig facilitators was belangrijk. Een externe begeleider, ook al is het een collega, geeft toch een iets andere dynamiek. Bovendien waren zij intern opgeleid om door te vragen en verdiepende vragen te stellen als het gesprek even bleef hangen. Zeker in een organisatie waarin hiërarchie eern belangrijke rol speelt, is het goed om dat soms te doorbreken. Leuk om te vermelden is dat veel collega’s die voor het eerst van hun leven als facilitator aan de slag gingen, daarmee zijn doorgegaan. Enkele collega’s besloten zelfs op basis van die nieuwe ervaringen om een opleiding in die richting te doen, of kozen een andere baan. Het smaakt duidelijk naar meer!”

Wat vonden de medewerkers van het spel Dilemmax?
“De meesten vonden het leuk en prettig om de tijd te nemen om samen dilemma’s uit de praktijk te bespreken. Het spel is een makkelijke en laagdrempelige werkvorm om dit te doen. Een paar enthousiaste teams wilden het spel echt helemaal uitspelen, maar de meeste gingen na het eerste rondje over tot het uitkiezen van de voor hen belangrijkste dilemma’s.”

Krijgt de workshop een vervolg?
“Ja zeker. Begin december, tijdens de Week van de integriteit werd de nieuwe gedragswijzer gepresenteerd met een nieuwe visual van de gedragswijzer. Bij ons bekend onder de naam gedragswijzerplaat. In 2018 gaan we bij Enexis weer op een andere wijze aandacht besteden aan integriteit. Hoe we dat gaan doen weten we nog niet, maar zeker is wel dat we weer iedereen erbij zullen betrekken.”