Mensenzorg voor gezonde wijken

geplaatst op 12 oktober 2017

Mensenzorg voor gezonde wijken

Lijn1Haaglanden zet zich in voor samenwerking van zorgprofessionals bij de transitie naar een positieve gezondheidszorg. Dat doet zij onder meer door het aanbieden van een Leergang voor Zorgtransformatie, De Nieuwe Lijn. Nadat de deelnemers tijdens eerdere bijeenkomsten werden geinformeerd over transitiekunde door Jan Rotmans en over positieve gezondheidszorg door Machteld Huber, onderzochten zij tijdens de bijeenkomst op 12 sept jl. de rol van gedrag bij de verwezenlijking van integrale zorg. Aan Morals at Work werd gevraagd om de ‘praatplaat’ voor deze sessie te ontwerpen. Inzet van gesprek: Wat kunnen we doen om deze zorgtransitie in de praktijk te brengen? Welke dilemma’s komen we daar bij tegen en wat kunnen we doen om die op te lossen? Na de sessie werd door heel wat deelnemers de agenda getrokken om de samen bedachte plannen ook uit te gaan voeren.