Nieuwsberichten


TanteLouise

geplaatst op 22 augustus 2023

TanteLouise is een ouderenzorgorganisatie met 14 verpleeghuizen, een hospice en een geriatrisch revalidatiecentrum in het uiterste westen van Noord-Brabant. Daar zorgt tanteLouise voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen, meestal vanwege ouderdom of ziekten zoals Alzheimer of Korsakov. TanteLouise biedt …lees meer


Onboarding leden Eerste Kamer

geplaatst op 2 augustus 2023

Steeds vaker komen organisaties naar ons toe met het verzoek om een spel op maat te maken voor nieuwe medewerkers of bestuurders. Zo ontvingen we begin juni een verzoek van de griffie van de Eerste Kamer der Staten Generaal om …lees meer


Spel over Ongewenste Omgangsvormen

geplaatst op 13 juli 2023

Behalve een versie van Dilemmax over integriteit voor nieuwe medewerkers, gebruikt de Provincie Zuid-Holland sinds kort ook een versie van dit integriteitsspel waarin dilemma’s aangaande (on)gewenste omgangsvormen centraal staan. Inmiddels zijn de dilemma’s die wij voor dit bijzondere spel verzamelden …lees meer


Training gespreksleiding Grenzeloos Samenwerken

geplaatst op 21 juni 2023

Het programma Grenzeloos Samenwerken is het rijksbrede programma voor opgavegericht samenwerken. Het programma zet leerinterventies, kennis en expertise in die de beweging naar opgavegericht samenwerken versnellen en versterken, en die de bewustwording vergroten over wat daarvoor nodig is. Onderdeel van …lees meer


Dilemmax voor woningcorporaties

geplaatst op 6 mei 2023

Het aantal woningcorporaties dat onze integriteitsspellen gebruikt neemt gestaag toe. Afgelopen maanden konden we aan die lijst De Goede Woning uit Apeldoorn, Centrada uit Lelystad en Woonpartners-MH uit Waddinxveen aan toevoegen. Daarmee komt het aantal woningcorporaties dat een van onze …lees meer


Onboarding bestuursleden Waterschap

geplaatst op 24 april 2023

Nadat waterschapsverkiezingen zijn gehouden is het goed gebruik dat de (nieuw) gekozen leden van een waterschap tijdens een tweedaags programma bekend worden gemaakt met de details van hun werkzaamheden. Vaak is integriteit daarvan een onderdeel. Zo ook deze keer, waarbij …lees meer