Onboarding bestuursleden Waterschap

geplaatst op 24 april 2023

Nadat waterschapsverkiezingen zijn gehouden is het goed gebruik dat de (nieuw) gekozen leden van een waterschap tijdens een tweedaags programma bekend worden gemaakt met de details van hun werkzaamheden. Vaak is integriteit daarvan een onderdeel. Zo ook deze keer, waarbij Morals at Work voor zowel het Algemeen Bestuur van Waterschap Hollandse Delta, als voor die van het Hoogheemraadschap Delfland een bijeenkomst over dit onderwerp mocht begeleiden. In beide gevallen werd een op maat gemaakte versie van het kaartspel Dilemmax gebruikt om de casuïstiek die een waterschapsbestuurder tegenkomt te bespreken. Het enthousiasme over deze manier van gedachtewisseling bleek wel uit het feit dat in de nabespreking werd aangegeven dat men het spel graag nog eens wil spelen in het najaar.