Onboarding leden Eerste Kamer

geplaatst op 2 augustus 2023

Steeds vaker komen organisaties naar ons toe met het verzoek om een spel op maat te maken voor nieuwe medewerkers of bestuurders. Zo ontvingen we begin juni een verzoek van de griffie van de Eerste Kamer der Staten Generaal om voor hun tweedaags onboardingprogramma een bijzonder versie van het integriteitsspel Dilemmax te verzorgen en de spelsessie te begeleiden. Op een zomerse zaterdagmiddag ergens op de Veluwe waren vrijwel alle 75 leden van de Eerste Kamer samengekomen om zich te laten informeren over hun werk en om onder onze leiding met elkaar aan de hand van uitdagende casuïstiek van gedachten te wisselen over wat wel en wat niet te doen in gevallen van (dreigende) integriteitsschendingen. De verkiezingen van 18 mei jl. leidden tot een aanzienlijke verschuiving op het politieke speelveld in de provincies en daarmee ook bij de door de Provinciale Staten gekozen vertegenwoordiging in de Eerste Kamer. De tien spelgroepen werden begeleid door medewerkers van de griffie van de Eerste Kamer. Zij waren het ook die tijdens de plenaire terugkoppeling aan het einde van de twee uur durende spelsessie de opmerkelijkste uitkomsten van de gesprekken meedeelden. Na afronding daarvan werd nog kort stil gestaan bij de vraag of deze Aanpak voor herhaling vatbaar was. Eensluidend was het antwoord daarop ja. Een goed gesprek met elkaar geeft meer inzicht in elkaars overwegingen dan een PowerPointpresentatie door een expert.