Pilot Justum Ongewenste Omgangsvormen RDW

geplaatst op 28 januari 2023

Om binnen RDW ook het goede gesprek over gewenste omgangsvormen te kunnen voeren met elkaar werd aan Morals at Work gevraagd hiervoor een voorstel te doen. Inmiddels werd een pilot uitgevoerd waarin een op maat gemaakte versie van het spel Mores werd gespeeld. Centraal in dit spel staan de verschillende vormen van uitsluiting die tot ongewenst gedrag kunnen leiden. Zo werden er dilemma’s rond gender, leeftijd, fysieke en mentale beperking, herkomst en levensbeschouwing besproken en werd samen onderzocht wat een goede manier is om daarmee om te gaan. De medewerkers van de RDW die deelnamen aan de pilot waren goed te spreken over de kwaliteit van de dilemma’s die werden voorgelegd. Of en wanneer het spel breder wordt ingezet in de organisatie is onderwerp van verdere besprekingen.