Advies

Door de recente aanscherping van de wetgeving hebben veel organisaties hun integriteitsbeleid inmiddels op orde. De gedragscode, een klokkenluidersregeling, een meldpunt voor integriteitschending, een integriteitsfuncionaris en (minimaal) één vertrouwenspersoon; het is bijna overal geregeld. Dat je toch nog niet achterover kunt leunen, maken de regelmatige meldingen van integriteitschendingen in de media wel duidelijk.

Van beleid naar good governance

Tijdens bijeenkomsten op maat leer je hoe principes en waarden tot stand (kunnen) komen en hoe je daarmee inhoud en beleving kunt toevoegen aan jullie beleid. Op basis van bewezen integriteitsmanagement modellen gaan jullie aan de slag om je handelen en dat van jullie medewerkers in lijn te brengen met de kernwaarden van de organisatie.

Programmabegeleiding: ontwikkeling en implementatie

Reflecteren kun je leren, is ons motto. Maar dat kost wel tijd en aandacht. Door onze ruime praktische ervaring met organisatieverandering kunnen wij een effectieve begeleiding bieden bij de implementatie van jullie plannen. Van Dilemmax tot Dilemmawijzer en van beleid tot Good Governance in een samenhangend programma. Met gaming, training en advies naar een integere cultuur op het werk; van instructie tot evaluatie.

Ondersteuning bij een incident

Bij incidenten met integriteit komen de continuïteit en het imago van jullie organisatie onder grote druk te staan. De neutrale blik van Morals at Work helpt je bij het beoordelen en uitvoeren van de lastige keuzes die in zo’n geval gemaakt moeten worden. Dat doen wij door:
  • Het in kaart brengen van de problematiek
  • Het uitvoeren van (gedrags)interventies
  • Het adviseren over de interne en externe communicatie