Gaming Diversiteit

Discriminatie en uitsluiting treffen vooral mensen die afwijken van het gezonde witte mannelijke heteromidden. Slachtoffers van uitsluiting en discriminatie wijken af van het ideaal vanwege lichamelijke of geestelijke beperkingen, leeftijd, sexe, levensbeschouwing, klasse, of herkomst. Morals at Work wil medewerkers met de diversiteitspellen manier laten meemaken wat het betekent om buitengesloten te zijn en wat je kunt doen om dat te voorkomen. Zodat ieders talenten tot hun recht kunnen komen en verschillen gerespecteerd worden.

Inclusion is een variant op het spel Reflect. All Inclusive is een variant op Dilemmax. Heb je al eerder een spel gespeeld over integriteit op de werkvloer, kies dan nu voor een van deze spellen en maak diversiteit bespreekbaar. Willen jullie dat de medewerkers zich meer bewust worden van discriminatie en uitsluiting op de werkvloer, gebruik dan het kaartspel All Inclusive. Gaat het je om reflectie op gedrag kies dan voor het bordspel Inclusion. Wil je werken aan het beleid, kijk dan wat Talenter voor jullie kan betekenen.

Inclusion

Inclusion laat je aan de hand van situaties uit de praktijk meemaken wat het betekent om gediscrimineerd en buitengesloten te worden; op school, op straat, of op de werkvloer. In sommige situaties wordt je uitgenodigd om je te verplaatsen in het leven van iemand met een lichamelijke of geestelijke beperking. In andere situaties merk je hoe het werkt als je wordt uitgesloten op grond van leeftijd, sekse, levensbeschouwing, klasse, of herkomst. Inclusion kweekt begrip voor de gelijkwaardigheid van anderen. Als jij de pijnlijke gevolgen van een beperking of anders-zijn meemaakt, wat doe je dan?

In het kort

 • kies jij een uitweg, of ga je in dialoog ?
 • je moet de jager ontlopen om te winnen
 • op maat gemaakte digitale dilemmabox met 80 vragen
 • 8 borden, per bord geschikt tot max. 6 personen,
 • speelduur: 2 uur
Lees meer...

Talenter

Talenter leert je om discriminatie en uitsluiting te benoemen als beleidsvraag. Het spelen van dit spel zorgt ervoor dat problemen erkend en knelpunten aangepakt worden. Door vraagstukken vanuit een beleidsperspectief te benaderen, wordt duidelijk wat een organisatie kan doen om uitsluiting en discriminatie bespreekbaar te maken, te sanctioneren en te voorkomen. Talenter helpt je om te werken aan een cultuur met respect voor verschillen.

In het kort

 • herken de strijd tussen tussen beleid en gedrag
 • ga in dialoog over jullie aanpak
 • op maat gemaakte digitale dilemmabox met 80 vragen
 • geschikt voor max. 6 personen,
 • speelduur: 2 uur
Lees meer...

All Inclusive

All Inclusive maakt medewerkers bewust van de vele manieren waarop discriminatie plaats vindt. Ze ontdekken hoe zij reageren in situaties die met uitsluiting te maken hebben. Soms gaat het om een fysieke of mentale beperking die tot uitsluiting leidt, in andere gevallen gebeurt dat op grond van herkomst, levensbeschouwing, sexe, leeftijd, of klasse. All Inclusive laat je ontdekken hoe het voelt om er niet bij te horen.

In het kort

 • leer discriminatie te herkennen en bespreken
 • maak een keuze en speel je kaarten uit
 • 36 dilemmakaarten en 6 protestkaarten
 • geschikt voor 4 tot 6 medewerkers en voor meerdere groepen tegelijk
 • speelduur 90 minuten
Lees meer...

De diversiteitspellen zijn bijzonder geschikt voor introductie- en opleidingsprogramma’s, voor managementdagen en teamtrainingen. Zij leggen de bodem voor een continue dialoog over inclusief werken en de positieve effecten daarvan. Van bewustwording tot gedragsverandering en van beleid tot evaluatie.

De spellen kunnen –na instructie– door medewerkers van jullie organisatie begeleid worden, of door ons. Morals at Work heeft daarvoor de beschikking over een pool van bekwame trainers en procesbegeleiders.

Heb je belangstelling, of wil je een op maat gemaakte versie voor jullie organisatie, neem dan contact met ons op.