Gaming Integriteit

Onze integriteitspellen stimuleren en provoceren het bewustzijn dat nodig is om bij een (dreigende) schending van de integriteit adequaat te handelen en op het juiste niveau de juiste afwegingen te maken. Door dilemma’s in spelvorm voor te leggen, spreken de spelers zich makkelijker uit over hun ervaringen en twijfels. De integriteitspellen dagen deelnemers uit om de juiste afwegingen te maken tussen eigen belang, teambelang en algemeen belang én om begrip te kweken voor de zienswijzen van anderen. Ook worden de deelnemers uitgenodigd om te vertellen over vergelijkbare problemen die ze in de praktijk ervaren. De spelregels geven een gevoel van veiligheid. Het wedstrijdelement zorgt voor een gezamenlijke beleving.
Wil je weten of we ook al een op maat gemaakte versie van onze integriteitspellen voor jouw sector maakten, klik dan hier. Dan zie je een overzicht van de verschillende edities die wij van de verschillende integriteitspellen voor onze klanten verzorgden.

Dilemmax

Dilemmax maakt je bewust van de vele manieren waarop integriteit een rol speelt in je werk. Het maakt dilemma’s bespreekbaar en kweekt begrip voor de opvattingen van collega’s. De stellingen op de kaarten maken de spelers bewust van de vele manieren waarop de integriteit van een collega, een leidinggevende, een leverancier, of de organisatie ter discussie kan staan. Dit inzicht schept een sfeer van vertrouwen, waardoor beter wordt samengewerkt. Het spel kan ingezet worden als onderdeel van teambuilding, stimuleert samenwerking en verbetert de sfeer op het werk.

In het kort

 • leer dilemma’s herkennen en bespreken
 • maak de juiste keuzes en speel je kaarten uit
 • 36 dilemmakaarten en 6 protestkaarten
 • geschikt voor 4 tot 6 medewerkers en voor meerdere groepen tegelijk
 • speelduur 90 minuten
Lees meer...

Reflect

Reflect confronteert je met je eigen opvattingen over wat juist is. Het spel leert je te kijken naar het effect van jouw denkwijze en om collega’s aan te spreken op hun gedrag. Met de combinatie van praktijkdilemma's en dialoog wordt het ideaal van een professionele naleving van regelgeving tot leven gebracht. Wees duidelijk, behandel gelijke gevallen gelijk, pas regels eenduidig toe en toon respect. Om te winnen moeten de deelnemers kiezen, in dialoog gaan èn samenwerken.

In het kort

 • kies jij het hazenpad, of ga je in dialoog?
 • je moet samenwerken om te winnen
 • op maat gemaakte digitale dilemmabox met 80 dilemma’s
 • per bord geschikt tot max. 6 personen, max. 8 borden
 • speelduur: 2 uur
Lees meer...

Mores

Mores werd ontwikkeld om in een veilige omgeving, spelenderwijs een brede kijk te krijgen op integriteit in de werkomgeving en om een integere cultuur op het werk te stimuleren. Mores maakt je niet alleen bewust van je eigen keuzes, maar leert je ook snel te handelen en collega’s mee te nemen in je ideeën. Het spel is vooral geschikt voor leidinggevenden en management. Alle onderwerpen die spelen bij het integriteitsbeleid komen uitgebreid aan bod: compliance, risk, fraude, gedrag, cultuur en integriteit.

In het kort

 • herken de spanning tussen beleid en gedrag
 • omzeil de blokkades en ga in dialoog over je ervaringen
 • op maat gemaakte digitale dilemmabox met 80 dilemma’s
 • per bord geschikt tot max. 6 personen
 • speelduur: 2-4 uur
Lees meer...

Betweter

De dialoogmap Betweter maakt ideeën over integer gedrag concreet. Samen ga je van intenties naar echte plannen en zoek je uit hoe je die plannen kunt implementeren. Welke gesprekken moet je daarvoor met elkaar voeren? Welke stappen moet je zetten? In welke volgorde doe je dat? Deelnemers krijgen de opdracht om interventies te bedenken om de integriteit op het werk te verbeteren. Nadat de eerste ideeën kort zijn besproken wordt het gewenste gedrag onderzocht dat nodig is om de ideeën ook in de praktijk te brengen.

In het kort

 • leer hoe je gewenst gedrag kunt belonen
 • bedenk samen tien ideeën voor een uitmuntende reputatie
 • doorloop de gespreksroute en test je ideeën
 • kom tot praktische inzichten en oplossingen
 • geschikt voor teams van 6 personen
 • duur: 3 uur
Lees meer...

Onze spellen zijn inmiddels beschikbaar voor:

 • Banken
 • Gemeentes
 • Infraproviders
 • Netbeheerders
 • Ondernemingsraden
 • Onderwijsinstellingen
 • Privacybeheerders
 • Provincies
 • Thuiszorg
 • Verpleeghuizen
 • Verzekeraars
 • Vertrouwenspersonen
 • Waterschappen
 • Winkelbedrijven
 • Woningcorporaties

De spellen zijn bijzonder geschikt voor introductie- en opleidingsprogramma’s, voor managementdagen en teamtrainingen. Zij leggen de bodem voor een continue dialoog over integer werken en de positieve effecten daarvan op jullie samenwerking. Van bewustwording tot gedragsverandering en van leiderschap tot beleidsreflectie.

De spellen kunnen –na instructie– door medewerkers van jullie organisatie begeleid worden, of door ons.

Heb je belangstelling, of wil je een op maat gemaakte versie voor jullie organisatie, neem dan contact met ons op.