Spel over Ongewenste Omgangsvormen

geplaatst op 13 juli 2023

Behalve een versie van Dilemmax over integriteit voor nieuwe medewerkers, gebruikt de Provincie Zuid-Holland sinds kort ook een versie van dit integriteitsspel waarin dilemma’s aangaande (on)gewenste omgangsvormen centraal staan. Inmiddels zijn de dilemma’s die wij voor dit bijzondere spel verzamelden in verschillende settings besproken. Naar verwachting zal het spel regelmatig gebruikt worden om met elkaar van gedachten te wisselen over (on)gewenst gedrag op het werk, mede omdat de Provincie Zuid-Holland dit onderwerp nadrukkelijk heeft opgenomen in de gedragscode voor de medewerkers van de provincie.