Linda Bakx

Wij zijn heel tevreden over deze manier van onder de aandacht brengen en levend houden van integriteit. Door de spelvorm is het laagdrempelig, kan iedereen mee doen en is het leuk om hier mee bezig te zijn. Er zijn mooie discussies ontstaan naar aanleiding van de stellingen, en dat is juist wat ons primaire doel was; met elkaar het gesprek aan gaan

Angelique Lamers

De medewerkers en spelbegeleiders waren positief over het spel. Het merendeel van hen gaf aan dat het goed is om op deze wijze integriteit op te pakken. Door met collega’s over zoveel verschillende integriteitsdilemma’s te praten, vindt bewustwording plaats. Belangrijk daarbij is de ontspannen sfeer die door een spelbenadering als bijna vanzelf wordt gecreëerd.

Yvonne Meijers

Het viel mij op dat mensen een dilemma heel verschillend kunnen interpreteren. Daardoor gaan zij er ook anders mee om. Dit heeft misschien te maken met hun ervaringen, culturele achtergronden, leeftijd, of de eigen waarde en normen. Met elkaar in gesprek gaan over zo’n dilemma is dan juist leuk. Het laat je de verschillende kanten van een dilemma en van je medespelers zien.

Petra Broekhuijsen

Iedereen in de organisatie kreeg gelegenheid om met elkaar te praten over lastige ervaringen, waar je in je dagelijkse werk niet zo makkelijk over praat met elkaar. De meesten vonden het leuk en prettig om de tijd te nemen om samen dilemma’s uit de praktijk te bespreken. Het spel is een makkelijke en laagdrempelige werkvorm om dit te doen.

Rob van Essen

De deelnemers zijn enthousiast over de spelvorm. Zij zijn zich er vaak niet van bewust dat er zoveel verschillende standpunten mogelijk zijn bij de aangedragen dilemma’s. En ook niet dat er zoveel verschillende kwesties kunnen spelen. Het spel is laagdrempelig en uiterst geschikt om de vernieuwde Integriteitsregeling die de provincie heeft opgesteld, onder de aandacht te brengen.

Cecily Stolte

Een hele fijne en effectieve manier om via het spel Mores bewustwording te creëren! Ook kijk ik erg positief terug op onze samenwerking. Jullie flexibiliteit en ‘snelle belletjes’ hebben geholpen om het spel binnen een week samen te stellen.