Angelique Lamers

geplaatst op 11 oktober 2021

De medewerkers en spelbegeleiders waren positief over het spel. Het merendeel van hen gaf aan dat het goed is om op deze wijze integriteit op te pakken. Door met collega’s over zoveel verschillende integriteitsdilemma’s te praten, vindt bewustwording plaats. Belangrijk daarbij is de ontspannen sfeer die door een spelbenadering als bijna vanzelf wordt gecreëerd.