TanteLouise

geplaatst op 22 augustus 2023

TanteLouise is een ouderenzorgorganisatie met 14 verpleeghuizen, een hospice en een geriatrisch revalidatiecentrum in het uiterste westen van Noord-Brabant. Daar zorgt tanteLouise voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen, meestal vanwege ouderdom of ziekten zoals Alzheimer of Korsakov. TanteLouise biedt specialistisch verpleegkundige zorg, behandelingen en begeleiding bij mensen thuis. Ook kunnen ouderen er terecht voor zinvolle dagbesteding. Met ruim 1.800 medewerkers en 600 vrijwilligers probeert tanteLouise dagelijks 1.300 cliënten in de verpleeghuizen en 3.000 cliënten in de wijken gelukkig te maken. Met fijn wonen, sociale contacten, lekker eten en dingen ondernemen.
In 2019 jaar vroeg tanteLouise ons om negen verschillende versies van Dilemmax voor hen te maken, toegesneden op het werk van de verschillende groepenmedewerkers. We maakten onder meer spellen voor teamleiders, voor behandelaren, voor verplegenden en verzorgenden, voor locatiemanagers en voor specialisten ouderengeneeskunde. Nu deze overeenkomst bijna afloopt hebben wij voor een nieuwe periode van vijf jaar afspraken gemaakt, zodat onze spellen onderdeel kunnen blijven uitmaken van een zinvolle dialoog over wat wel en wat niet als gewenst gedrag wordt gezien in lastige situaties op het werk. Uiteraard maakt een update van de spelinhoud onderdeel uit van deze afspraken. Er is de afgelopen vijf jaar immers wel het een en ander verandert, zowel zorginhoudelijk als in de bewustwording en acceptatie van (on)gewenst gedrag.