Integriteit in organisaties; de harde en de zachte kant

Bestuurders en leidinggevenden doen er goed aan om minstens éénmaal per jaar de voortgang op het thema integriteit te bespreken en om samen te bezien of bijstelling van het bestaande beleid van de organisatie en van de gedragscode gewenst is, zo valt in verschillende publicaties* te lezen.

Morals at Work ontwikkelden daarvoor het model dat hiernaast is afgebeeld, dat uitgaat van een integrale benadering van integriteit. We besteden daarbij aandacht aan de persoonlijke invulling van integriteit en aan de manier waarop een organisatie integriteit kan stimuleren en afdwingen, of het gebrek eraan kan bestraffen. We doen dat vanuit sociaal-emotioneel perspectief en vanuit het perspectief van de taken en doelen die medewerkers en organisatie willen verwezenlijken.

Deelnemers leren in onze trainingen en workshops  de agendering, uitvoering, handhaving van en toezicht op het integriteitsbeleid voor de organisatie vorm te geven. Daarnaast krijgen zij handvatten aangereikt voor het implementeren van integriteitsbeleid en het bevorderen van het integer handelen binnen de organisatieonderdelen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Door kennis te nemen van theoretische inzichten, ervaringen en ‘good practices’ ontwikkelen de deelnemers een adequaat beeld en bewustzijn van integriteit(sbeleid) in de eigen organisatie, bij zichzelf en in het team waarin zij werken.

*Zie o.a.: Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers, VNG (2019); Integriteitsmanagement & de integriteitsmanager, Huis voor Klokkenluiders (2021); Macht en Moed, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2022); Signalenkaart Betrouwbare Overheid, opgesteld door de Rijksrecherche (2022)

Training Kernwaarden en cultuur | Kiezen en verbinden

In deze training wordt met behulp van dilemma’s ingegaan op de kernwaarden van de organisatie, waarna de onderliggende morele oriëntatie wordt ondervraagd.

In het kort

 • Reflectie op waarden en normen
 • Compliance en cultuur
 • Coöperatie en coördinatie
 • Kiezen voor integriteit
 • Inventarisatie van actiepunten
 • Afspraken voor vervolg
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...

Workshop Beleid, proces en regie | Incidenten vermijden

In deze workshop onderzoeken de deelnemers of en hoe de afwezigheid van, of onbekendheid met, regels en procedures tot onbedoelde en ongewenste risico’s leiden kan.

In het kort

 • Check op volledigheid protocollen
 • Controle processtappen
 • Afstemming regie bij incidenten
 • Vaststellen sturingsvragen
 • Inventarisatie van verbeterpunten
 • Afspraken invoeren verbeteringen
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...

Workshop Ethisch Leiderschap | Dienstbaar en eerlijk

In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met voorbeeldgedrag, handhaving bij incidenten, zichtbaarheid, communicatie en de betekenis van effectief management.

In het kort

 • In gesprek over voorbeeldgedrag
 • Reflectie op de eigen zichtbaarheid
 • Afspraken over communicatie
 • Feedback op effectiviteit
 • Evaluatie van casuistiek
 • Inventarisatie van verbeterpunten
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...

Training Morele competenties | Werk aan je morele strategie

In deze training testen de deelnemers eerst hun moreel kompas. Vervolgens onderzoeken zij de kracht en de zwakte daarvan en stellen zij hun morele strategie op.

In het kort

 • Voor- en nadelen van jouw morele oriëntatie
 • Succesfactoren voor integer handelen
 • Ontwikkel jouw morele competenties
 • Luister naar de vooroordelen van anderen
 • Bepaal de morele strategie die bij jou past
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...

Training interne spelbegeleiders

Onze spellen kunnen door eigen medewerkers begeleid worden. Daarvoor zijn op de verschillende spelpagina’s instructies beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om ons in te schakelen voor het oefenen van de rol van spelbegeleider. Tijdens een training van interne spelbegeleiders staan we stil bij:
 • Hoe werken de spellen? Waar moet je op letten? Wat kan er fout gaan?
 • Instructie en oefening vaardigheden van een facilitator. Hoe stimuleer je dialoog? Hoe betrek je iedereen? Hoe voorkom je sociaal wenselijke antwoorden?
 • Inhoudelijke toelichting op de dilemma’s. Wat is het probleem? Wat zijn de regels?
Als jullie geïnteresseerd zijn om zelf de spellen te begeleiden, neem dan contact met ons op voor meer informatie. Lees meer...

I-learning Professionele integriteit

De app Kai biedt je de mogelijkheid om je kennis van professioneel integer handelen te versterken. Je krijgt achtergrondinformatie, quizvragen en kleine opgaven om je kennis te testen. In de gehele training zijn er zo ca. 50 contactmomenten; in duur variërend van 1 tot 8 minuten. Tijdens deze momenten wordt aandacht besteed aan kennisoverdracht en -toetsing en wordt feedback gegeven, of worden verdiepingsvragen voorgelegd.
Iedere deelnemer kan het programma in eigen tempo doorlopen. Een dashboard laat zien hoeveel personen het programma zijn gestart en hebben afgemaakt. Daarnaast biedt Kai de opdrachtgever inzicht in de mate waarin deelnemers aan het vereiste kennisdoel voldoen. Wil je meer weten, neem dan contact met ons op. Lees meer...