Workshop Ethisch Leiderschap | Dienstbaar en eerlijk

Om je bewust te worden van het eigen ethisch leiderschap en om gedrag te ontwikkelen om dit leiderschap te versterken, gebruiken we een dialoogmap. Deze dialoogmap bevat een structuur om tot gedeelde inzichten te komen en opdrachten om deze inzichten toe te passen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van casuskaarten en van dilemmakaarten waarvan de inhoud nauw aansluit op praktijk van de opdrachtgever.

Vragen die in deze dialoogmap aan de orde komen zijn onder meer: Hoe organiseren wij tegenspraak? Hoe betrekken wij medewerkers bij ons integriteitsbeleid? Wanneer laten wij van ons horen over integriteitsincidenten in de oranisatie? Wat doen wij aan gezamenlijke reflectie? Hoe belonen wij ethisch leiderschap? Nadat de dialoogmap is doorlopen en de casussen werden besproken worden de belangrijkste verbeterpunten benoemd, wordt het eigenaarschap belegd en spreken de deelnemers met elkaar af wat vanaf de volgende dag anders gedaan zal worden. De sessiebegeleider maakt hiervan aantekeningen die kort na de bijeenkomst met de deelnemers gedeeld worden.

In het kort

 • In gesprek over voorbeeldgedrag
 • Reflectie op de eigen zichtbaarheid
 • Afspraken over communicatie
 • Feedback op effectiviteit
 • Evaluatie van casuistiek
 • Inventarisatie van verbeterpunten
 • Duur ca. 2.5 uur

Succesverhalen


Bekijk ook

Training Kernwaarden en cultuur | Kiezen en verbinden

In deze training wordt met behulp van dilemma’s ingegaan op de kernwaarden van de organisatie, waarna de onderliggende morele oriëntatie wordt ondervraagd.

In het kort

 • Reflectie op waarden en normen
 • Compliance en cultuur
 • Coöperatie en coördinatie
 • Kiezen voor integriteit
 • Inventarisatie van actiepunten
 • Afspraken voor vervolg
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...

Workshop Beleid, proces en regie | Incidenten vermijden

In deze workshop onderzoeken de deelnemers of en hoe de afwezigheid van, of onbekendheid met, regels en procedures tot onbedoelde en ongewenste risico’s leiden kan.

In het kort

 • Check op volledigheid protocollen
 • Controle processtappen
 • Afstemming regie bij incidenten
 • Vaststellen sturingsvragen
 • Inventarisatie van verbeterpunten
 • Afspraken invoeren verbeteringen
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...

Training Morele competenties | Werk aan je morele strategie

In deze training testen de deelnemers eerst hun moreel kompas. Vervolgens onderzoeken zij de kracht en de zwakte daarvan en stellen zij hun morele strategie op.

In het kort

 • Voor- en nadelen van jouw morele oriëntatie
 • Succesfactoren voor integer handelen
 • Ontwikkel jouw morele competenties
 • Luister naar de vooroordelen van anderen
 • Bepaal de morele strategie die bij jou past
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...