Training Kernwaarden en cultuur | Kiezen en verbinden

Waarden en normen maken duidelijk waar de organisatie, het management en de medewerkers voor staan . Daarmee laten ze ook zien waar medewerkers op aangesproken kunnen worden. Indien de waarden en normen van de organisatie onvoldoende scherp geformuleerd, gedragen of bekend zijn dan kan dat leiden tot verwarring over de gewenste houding en gedrag.

Met behulp van casuskaarten en dilemmakaarten wordt ingegaan op de bestaande kernwaarden van de organisatie en op de onderliggende morele oriëntatie. Is de morele oriëntatie alleen gebaseerd op wet- en regelgeving,  of ook op bepaalde waarden, zoals integriteit, betrouwbaarheid en klantgerichtheid? Voldoen de bestaande kernwaarden nog of dienen deze aangepast te worden? Vervolgens worden deze aanpassingen verder onderzocht en worden afspraken gemaakt hoe deze aanpassingen worden doorgevoerd in het integriteitsbeleid.

In het kort

 • Reflectie op waarden en normen
 • Compliance en cultuur
 • Coöperatie en coördinatie
 • Kiezen voor integriteit
 • Inventarisatie van actiepunten
 • Afspraken voor vervolg
 • Duur ca. 2.5 uur

Succesverhalen


Bekijk ook

Workshop Beleid, proces en regie | Incidenten vermijden

In deze workshop onderzoeken de deelnemers of en hoe de afwezigheid van, of onbekendheid met, regels en procedures tot onbedoelde en ongewenste risico’s leiden kan.

In het kort

 • Check op volledigheid protocollen
 • Controle processtappen
 • Afstemming regie bij incidenten
 • Vaststellen sturingsvragen
 • Inventarisatie van verbeterpunten
 • Afspraken invoeren verbeteringen
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...

Workshop Ethisch Leiderschap | Dienstbaar en eerlijk

In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met voorbeeldgedrag, handhaving bij incidenten, zichtbaarheid, communicatie en de betekenis van effectief management.

In het kort

 • In gesprek over voorbeeldgedrag
 • Reflectie op de eigen zichtbaarheid
 • Afspraken over communicatie
 • Feedback op effectiviteit
 • Evaluatie van casuistiek
 • Inventarisatie van verbeterpunten
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...

Training Morele competenties | Werk aan je morele strategie

In deze training testen de deelnemers eerst hun moreel kompas. Vervolgens onderzoeken zij de kracht en de zwakte daarvan en stellen zij hun morele strategie op.

In het kort

 • Voor- en nadelen van jouw morele oriëntatie
 • Succesfactoren voor integer handelen
 • Ontwikkel jouw morele competenties
 • Luister naar de vooroordelen van anderen
 • Bepaal de morele strategie die bij jou past
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...