Training Morele competenties | Werk aan je morele strategie

Je bent moreel competent als je je bewust bent van de eigen, persoonlijke waarden; de morele dimensie van een situatie herkent; ziet welke waarden op het spel staan en overtreden of geschonden dreigen te worden; een oordeel kunt vellen over een morele vraag of dilemma; over dit oordeel kunt communiceren; en verantwoording over je besluiten wilt en kunt afleggen aan jezelf en aan anderen.

Vanwege de verschillen in taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het werk, onderscheiden we bij morele competenties verschillende niveaus. Zo wordt van een leidinggevende of bestuurder onder meer verwacht dat hij/zij anderen aanspreekt op (on) ethisch gedrag; respect en openheid stimuleert in de omgang met andere meningen; eerlijk en betrouwbaar is; een integere cultuur stimuleert; bereid is om fouten te erkennen en andere leiders uitdaagt om ook de omhelsde waarden na te volgen.

Deze opsomming is niet volledig, maar geeft wel een goed beeld van de vaardigheden en bekwaamheden die in deze training aan de orde komen en verder ontwikkeld worden. Er worden praktijkvoorbeelden en dilemma’s gebruikt om de deelnemers aan te zetten over hun eigen morele competentie na te denken. Tevens worden situatiebeschrijvingen benut om de deelnemers het gewenste gedrag te laten oefenen. De trainingen worden afgesloten met een evaluatie en indien gewenst met aanbevelingen voor een vervolg.

In het kort

 • Voor- en nadelen van jouw morele oriëntatie
 • Succesfactoren voor integer handelen
 • Ontwikkel jouw morele competenties
 • Luister naar de vooroordelen van anderen
 • Bepaal de morele strategie die bij jou past
 • Duur ca. 2.5 uur

Succesverhalen


Bekijk ook

Training Kernwaarden en cultuur | Kiezen en verbinden

In deze training wordt met behulp van dilemma’s ingegaan op de kernwaarden van de organisatie, waarna de onderliggende morele oriëntatie wordt ondervraagd.

In het kort

 • Reflectie op waarden en normen
 • Compliance en cultuur
 • Coöperatie en coördinatie
 • Kiezen voor integriteit
 • Inventarisatie van actiepunten
 • Afspraken voor vervolg
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...

Workshop Beleid, proces en regie | Incidenten vermijden

In deze workshop onderzoeken de deelnemers of en hoe de afwezigheid van, of onbekendheid met, regels en procedures tot onbedoelde en ongewenste risico’s leiden kan.

In het kort

 • Check op volledigheid protocollen
 • Controle processtappen
 • Afstemming regie bij incidenten
 • Vaststellen sturingsvragen
 • Inventarisatie van verbeterpunten
 • Afspraken invoeren verbeteringen
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...

Workshop Ethisch Leiderschap | Dienstbaar en eerlijk

In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met voorbeeldgedrag, handhaving bij incidenten, zichtbaarheid, communicatie en de betekenis van effectief management.

In het kort

 • In gesprek over voorbeeldgedrag
 • Reflectie op de eigen zichtbaarheid
 • Afspraken over communicatie
 • Feedback op effectiviteit
 • Evaluatie van casuistiek
 • Inventarisatie van verbeterpunten
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...