Workshop Beleid, proces en regie | Incidenten vermijden

In deze workshop onderzoeken de deelnemers of en hoe de afwezigheid van, of onbekendheid met, regels en procedures in de praktijk tot onbedoelde en ongewenste risico’s leiden kan. In deze workshop wordt met behulp van een dialoogmap in kaart gebracht welke aspecten van het integriteitsbeleid nog onvoldoende werden geadresseerd en wat ondernomen dient te worden om deze omissie op te lossen.

Onduidelijkheid in de uitwerking van het integriteitsbeleid kan leiden tot een situatie van willekeur en subjectiviteit bij medewerkers. Daarom wordt in deze workshop nagegaan of een verbetering van preventie, melding en handhaving nodig is. Op basis hiervan wordt ook onderzocht of medewerkers voor onnodige risico’s en verleidingen gesteld worden doordat zij onvoldoende eenduidige richting en sturing krijgen ten aanzien van de door hen te vervullen taken. Tenslotte wordt invulling gegeven aan de hiaten die werden geconstateerd en worden afspraken gemaakt om de benodigde protocollen en procesinrichting te verbeteren.

In het kort

 • Check op volledigheid protocollen
 • Controle processtappen
 • Afstemming regie bij incidenten
 • Vaststellen sturingsvragen
 • Inventarisatie van verbeterpunten
 • Afspraken invoeren verbeteringen
 • Duur ca. 2.5 uur

Succesverhalen


Bekijk ook

Training Kernwaarden en cultuur | Kiezen en verbinden

In deze training wordt met behulp van dilemma’s ingegaan op de kernwaarden van de organisatie, waarna de onderliggende morele oriëntatie wordt ondervraagd.

In het kort

 • Reflectie op waarden en normen
 • Compliance en cultuur
 • Coöperatie en coördinatie
 • Kiezen voor integriteit
 • Inventarisatie van actiepunten
 • Afspraken voor vervolg
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...

Workshop Ethisch Leiderschap | Dienstbaar en eerlijk

In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met voorbeeldgedrag, handhaving bij incidenten, zichtbaarheid, communicatie en de betekenis van effectief management.

In het kort

 • In gesprek over voorbeeldgedrag
 • Reflectie op de eigen zichtbaarheid
 • Afspraken over communicatie
 • Feedback op effectiviteit
 • Evaluatie van casuistiek
 • Inventarisatie van verbeterpunten
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...

Training Morele competenties | Werk aan je morele strategie

In deze training testen de deelnemers eerst hun moreel kompas. Vervolgens onderzoeken zij de kracht en de zwakte daarvan en stellen zij hun morele strategie op.

In het kort

 • Voor- en nadelen van jouw morele oriëntatie
 • Succesfactoren voor integer handelen
 • Ontwikkel jouw morele competenties
 • Luister naar de vooroordelen van anderen
 • Bepaal de morele strategie die bij jou past
 • Duur ca. 2.5 uur
Lees meer...