Uitkomsten Test Je Moreel Kompas

geplaatst op 20 november 2021

Sinds we in maart 2019 bezoekers van onze website de mogelijkheid bieden om hun Moreel Kompas te testen, hebben ruim 600 bezoekers onze uitnodiging aangenomen. Ruim 500 van hen maakten de test ook af. Als we de uitkomsten daarvan bij elkaar optellen, laat dat de volgende voorkeuren zien.

Deugdethiek:   11%
Discoursethiek:   9%
Holistische ethiek:   7%
Naturalistische ethiek:   4%
Nutsethiek:   4%
Verantwoordingsethiek:   5%
Plichtethiek:   28%
Rechtvaardigheidsethiek:   32%

Natuurlijk is de doelgroep niet representatief en ontbreekt een wetenschappelijk kader met een controlegroep enzo. Toch is het een vrolijk stemmende observatie dat de morele oriƫntatie van ruim 40% van de respondenten zich bevindt in het kwadrant macht en geloof. Je zou daaruit kunnen afleiden, heel voorzichtig natuurlijk, dat we hier te maken hebben met mensen die een stip op de horizon zien; in het besef dat een betere toekomst alleen bereikt kan worden door gezamenlijk op te trekken, met respect voor verschillen. Ik weet niet of dat genoeg is om de problemen op deze wereld te helpen oplossen, want het is nog steeds geen meerderheid, maar hoopgevend is het wel. Als je je bedenkt dat 25% van de kiezers ons zo langdurig in de neoliberale wurggreep kan houden, is er zelfs rede voor enig optimisme.