Vernieuwd aanbod Dialoog & Ethiek

geplaatst op 11 maart 2024

Het programma Grenzeloos Samenwerken is het rijksbrede programma voor opgavegericht samenwerken. In het onderdeel Dialoog & Ethiek wordt sinds 2021 gewerkt aan een open en veilige gesprekscultuur waarin ethische reflectie een vaste praktijk is. Om medewerkers van het Rijk de gelegenheid te geven om zich hierin te bekwamen heeft het programma leveranciers van trainingen op dit gebied gevraagd om hun aanbod toegankelijk te maken op de website van het programma. Ook aan Morals at Work werd gevraagd hieraan een bijdrage te leveren.
Klik hier om het aanbod te bekijken. Kijk onder het kopje: Opleidingen en trainingen voor gespreksleiders en dan bij het aanbod Moreel Beraad onder het kopje: Spelbegeleider serious games om te zien wat Morals at Work in dit programma aanbiedt.