Woningcorporatie Nester

geplaatst op 27 oktober 2023

Nester is een sociale huisvester die een thuis biedt aan mensen in Midden- en Noord-Limburg. Een van de vier kernwaarden van Nester is betrouwbaarheid. Integriteit speelt daarbij een belangrijke rol. Vandaar dat alle medewerkers van Nester eind oktober het integriteitsspel Dilemmax met elkaar speelden. Na een introductie door de bestuurder en een korte speluitleg door ons verspreidden de ruim zestig medewerkers zich door de verschillende ruimtes van het verbouwde klooster waarin Nester gehuisvest is om de Dilemmaxversie voor Woningcorporaties met elkaar te spelen. Gevraagd naar haar waardering voor de bijeenkomst antwoordde Linda Bakx, bestuurssecretaris van Nester en tevens opdrachtgever: “Wij zijn heel tevreden over deze manier van onder de aandacht brengen en levend houden van integriteit. Door de spelvorm is het laagdrempelig, kan iedereen mee doen en is het leuk om hier mee bezig te zijn. Er zijn mooie discussies ontstaan naar aanleiding van de stellingen, en dat is juist wat ons primaire doel was; met elkaar het gesprek aan gaan.”